หน้าหลัก เกี่ยวกับ ไอ-เซิฟ หลักสูตร การรับสมัคร คำถาม-ตอบ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อไอ-เซิฟ
     
   
 
ติดต่อสถาบันฯ

โครงการจัดตั้ง
โรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ

80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์. 0-2267-1795     โทรสาร. 0-2267-1818
อีเมล์. admin@i-serveschool.com หรือ education@tawanabangkok.com
www.i-serveschool.com    |    www.facebook.com/iserveschool
Line. i-serve    |    Instagram. iserveschool


I-SERVE
School of Business Management

80 Surawongse Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel. 0-2267-1795     Fax. 0-2267-1818
E-Mail. admin@i-serveschool.com or education@tawanabangkok.com
www.i-serveschool.com    |    www.facebook.com/iserveschool
Line. i-serve    |    Instagram. iserveschool


หมายเหตุ: ไอ-เซิฟ จะตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงแรมตวันนา


สถานที่ตั้ง
 
 
 
Home | About Us | Academics | Admission | Facilities | Q&A | Contact Us