หน้าหลัก เกี่ยวกับ ไอ-เซิฟ หลักสูตร การรับสมัคร คำถาม-ตอบ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อไอ-เซิฟ
     
   
 
การพัฒนาบุคลากรโรงแรมด้วยการศึกษานอกระบบแนวใหม่
วิสัยทัศน์พัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Industry)
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างรายได้และโอกาสของงานมหาศาลให้กับประชากรของประเทศ

ในการต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะมาถึงในปี 2558
โรงแรมตวันนา ในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงแรมกว่า 40 ปี จึงได้ก่อตั้งแผนกการศึกษาขึ้นในปลายปี 2552
เพื่อพัฒนาเยาวชน์องประเทศสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
การเรียนคู่ขนาน (ปวช. สัมฤทธิบัตร และปริญญาตรี)


การศึกษานอกระบบแนวใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือของ โรงแรมตวันนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก โดยมีภาระกิจหลักในการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพชั้นนแนวหน้าตามปรัชญา


" Home of Hotel Leaders of Tomorrow "
I-SERVE

 
     
Home | About Us | Academics | Admission | Facilities | Q&A | Contact Us